Το κομμάτι αυτό του site μας είναι αφιερωμένο στην ανάδειξη και
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού μας. Άρθρα και φωτογραφίες
σχετικά με έργα, σχέδια, έρευνες και προτάσεις που αφορούν τον κρίσιμο αυτό
τομέα φιλοξενούνται εδώ, σε μια προσπάθεια του συλλόγου μας να ενθαρρύνει και να
προβάλει όποια προσπάθεια κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

Saturday, 15 November 2008

Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(Γράφουν οι Ε. Ακριτοπούλου, Β. Γεροβασιλείου & Δ. Κουτσούμπας)Εικ. 1: Φωτογραφίες από την έρευνα στο πεδίο.


Ο Άγιος Ευστράτιος είναι νησί του ΒΑ Αιγαίου που χαρακτηρίζεται από μοναδική φυσική ομορφιά και ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον λόγω της γωγραφικής του θέσης στο κέντρο του Αιγαίου. Εξαιτίας της φυσικότητας των οικοτόπων που φιλοξενεί, ολόκληρο το νησί μαζί με την παράκτια θαλάσσια ζώνη (12% της συνολικής έκτασης), έχει ενταχθεί ως ‘Τόπος Κοινοτικής Σημασίας’ (Site of Community Interest) στο ελληνικό δίκτυο ‘Φύση (Natura) 2000’ (κωδικός GR4110002). Ωστόσο, ελάχιστες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην περιοχή και κυρίως στο θαλάσσιο της τμήμα. Έτσι, το καλοκαίρι του 2008 ξεκίνησε μία προσπάθεια για την καταγραφή της θαλάσσιας βιοποικιλότητας (δηλαδή του πλούτου των διαφορετικών ειδών και οικοσυστημάτων) του νησιού. Η μελέτη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Διπλωματικής Εργασίας της φοιτήτριας Έλενας Ακριτοπούλου και με τη βοήθεια του Ωκεανογράφου–Περιβαλλοντολόγου Βασίλη Γεροβασιλείου, υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή θαλάσσιας βιολογίας Δρόσου Κουτσούμπα από το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το συγκεκριμένο πανεπιστημιακό τμήμα έχει έδρα στη γειτονική Μυτιλήνη της Λέσβου και τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται έντονα στην ευρύτερη περιοχή του ΒΑ Αιγαίου και όχι μόνο, σε θέματα εκτίμησης της οικολογικής κατάστασης, ολοκληρωμένης μελέτης και διαχείρισης της παράκτιας ζώνης και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Εικ. 2: Τα λιβάδια Ποσειδώνιας (Posidonia oceanica), γνωστά και ως φυκιάδες, είναι τα ‘δάση’ των Μεσογειακών θαλασσών και προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (τύπος οικοτόπου NATURA: 1120) λόγω της τεράστιας οικολογικής τους σημασίας. Στα θαλάσσια λιβάδια βρίσκει καταφύγιο και τόπο αναπαραγωγής ένας μεγάλος αριθμός θαλάσσιων οργανισμών. Επιπλέον συμβάλουν στην προστασία των ακτών από τη διάβρωση καθώς λειτουργούν σαν ‘φυσικοί κυματοθραύστες’.

Εικ. 3: Τα θαλάσσια σπήλαια, πέρα από καταφύγιο και τόπο αναπαραγωγής για την απειλούμενη Μεσογειακή φώκια (Monachus monachus), φιλοξενούν ιδιαίτερα πλούσια βιοποικιλότητα. Πρόκειται για έναν από τους λιγότερο μελετημένους τύπους οικοσυστημάτων των ελληνικών θαλασσών και προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Κωδικός Οικοτόπου NATURA: 8330).

Η καταγραφή της βιοποικιλότητας και η εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης αποτελεί θεμελιώδες πρωταρχικό βήμα για το σωστό σχεδιασμό της ορθολογικής διαχείρισης και βιώσιμης ανάπτυξης μιας περιοχής. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης πραγματοποιείται έρευνα στο πεδίο με τη συλλογή δειγμάτων και λήψη υποβρύχιων φωτογραφιών με τη βοήθεια αυτόνομης κατάδυσης (SCUBA diving) και υποθαλάσσιες περιηγήσεις με μάσκα και αναπνευστήρα (snorkeling). Επίσης, με την πολύτιμη συνεργασία κατοίκων (επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων) του νησιού συγκεντρώνονται πληροφορίες σχετικά με τον πλούτο ειδών και ενδιαιτημάτων (π.χ. φυκιάδες – ‘λιβάδια Ποσειδώνιας’, ύφαλοι και σπήλαια). Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη βιοποικιλότητα της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής και από μεγαλύτερα βάθη μας παρέχουν επίσης τα απορριπτόμενα παραλιεύματα (π.χ. ψάρια, αχινοί, γοργονίες και σχηματισμοί ασβεστολιθικών ροδοφυκών - ‘τραγάνες’) από τα δίχτυα των ψαράδων της περιοχής.


Εικ. 4: Οι ύφαλοι που καλύπτονται από φωτόφιλα φύκη (φαιοφύκη Cystoseira spp. και Padina pavonica και ροδοφύκη Amphiroa sp. στις φωτογραφίες) φιλοξενούν πλούσια βιοποικιλότητα και προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Κωδικός Οικοτόπου NATURA: 1170).

Από την ανασκόπηση προηγούμενων ερευνών, σε συνδυασμό με τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει ότι ο Άγιος Ευστράτιος φιλοξενεί πλούσια θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα και μοναδικά οικοσυστήματα (π.χ. σπήλαια). Πέρα όμως από την επιστημονική πλευρά, ο βυθός του νησιού παρουσιάζει μεγάλο καταδυτικό ενδιαφέρον (π.χ. διαύγεια νερού, θαλάσσια ζωή, γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά). Έτσι, δίνεται η δυνατότητα για την ανάπτυξη νέων μορφών ‘οικο-τουρισμού’ (π.χ. θαλάσσιος αλιευτικός και καταδυτικός τουρισμός), που μπορούν να αναδείξουν την περιοχή και να επιφέρουν σημαντικά έσοδα. Όπως αναγνωρίζεται διεθνώς, ένα τέτοιο εγχείρημα θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της ‘Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης’, δηλαδή ανάπτυξη με σεβασμό στις φυσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των παράκτιων περιοχών αλλά και εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων για οικονομική και κοινωνική ευημερία. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο σωστός σχεδιασμός με βασικό άξονα τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων προστασίας και τη συμβολή των επιστημόνων (π.χ. πανεπιστημιακούς ερευνητικούς φορείς) σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία.
Εικ. 5: Χαρακτηριστικά είδη σπόγγων που συναντώνται στους υφάλους και στα θαλάσσια σπήλαια των ελληνικών θαλασσών (διακρίνονται το σκιόφιλο πορτοκαλί σφουγγάρι Agelas oroides και κόκκινο σφουγγάρι Crambe crambe).
Εικ. 6: Το σφουγγάρι Axinella cannabina έχει μακρόστενο σχήμα και χρώμα κιτρινωπό – πορτοκαλί. Στην επιφάνειά του παρατηρείται ως επιβιώτης, το ζωανθάριο (Κνιδόζωο) Parazoanthus axinellae που συμβιώνει με το σφουγγάρι χωρίς να αποτελεί παράσιτο. To σφουγγάρι Axinella cannabina προστατεύεται με βάση την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.Εικ. 7: Ο «Κολιτσιάνος» ή «Κολυφάς» (Anemonia viridis) είναι είδος ανεμώνης (Ανθόζωο) που διαθέτει έως 200 κεραίες. Η ανεμώνη αυτή αναπτύσσεται προσκολλημένη σε βράχους, εκτεθειμένους στο φως, σε ρηχά προφυλαγμένα νερά. Το χρώμα της οφείλεται ως ένα βαθμό στην παρουσία συμβιωτικών ζωοξανθέλλων. Στη φωτογραφία διακρίνεται επίσης το αλλόχθονο χλωροφύκος ‘βιολογικός εισβολέας’ Caulerpa racemosa.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους κατοίκους του νησιού, τον σύλλογο τον απανταχού αγιοευστρατητών, την Κοινότητα και τις Λιμενικές Αρχές για τη βοήθεια και την πολύτιμη υποστήριξη.

Ε. Ακριτοπούλου, Β. Γεροβασιλείου & Δ. Κουτσούμπας

Περί αναπτύξεως του νησιού μας

του Παναγιώτη Κριτσίκη

Ο Άγιος Ευστράτιος λόγω της θέσης του, της μόνιμης έλλειψης καλής ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την υπόλοιπη Ελλάδα και της εν γένει έλλειψης πολιτικής για την ανάπτυξη των νησιών της “άγονης γραμμής” από πλευράς κυβερνήσεων, δεν έχει ουσιαστικά αλλάξει μορφή τις τελευταίες δεκαετίες. Η τουριστική ανάπτυξη έχει περιοριστεί στην προσέλευση μερικών δεκάδων ελεύθερων κατασκηνωτών τους θερινούς μήνες και η ύπαιθρός του έχει μείνει σχεδόν αναλλοίωτη.
Όσο δυσάρεστα και αν είναι τα παραπάνω για την τοπική οικονομία, επέτρεψαν στο νησί μας να διατηρήσει ένα χαρακτήρα και ένα φυσικό πλούτο που σπανίζει. Πάνω σε αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να στηριχθεί μια ανάπτυξη που θα κρατήσει και θα επαναφέρει τους νέους Αγιοστρατήτες στον τόπο τους με προοπτικές να κάνουν οικογένεια και να αποκτήσουν ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο στον τόπο των προγόνων τους.
Πιστεύω ακράδαντα πως η ανάπτυξη του νησιού πρέπει να έχει ως ύψιστη προτεραιότητα την διατήρηση του χαρακτήρα του νησιού και του φυσικού του πλούτου και θα πρέπει να βασιστεί σε δύο βασικούς άξονες:
Ο πρώτος είναι η βιολογική κτηνοτροφία. Αυτή τη στιγμή στο νησί μας ζουν από την κτηνοτροφία περίπου 12 οικογένειες με 300 ζωντανά (πρόβατα, κατσίκες και μοσχάρια) η κάθε μια. Από τα ζωντανά αυτά αγοράζονται κάθε χρόνο περίπου 1000 μικρά από διάφορους εμπόρους κρεάτων σε τιμές που ουσιαστικά αφήνουν τους ντόπιους κτηνοτρόφους να βασίζονται στις κρατικές επιδοτήσεις για να επιβιώσουν. Ως πότε;
Τα ζωντανά του νησιού μας θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως βιολογικά ανωτέρας ποιότητας για τους εξής λόγους. Καταρχήν, είναι όλα ελευθέρας βοσκής και βόσκουν σε παρθένα εδάφη χωρίς ίχνος μόλυνσης. Επίσης, λόγω του μικρού υψόμετρου του νησιού μας, η αλμύρα της θάλασσας μέσω της βοσκής δίνει στο κρέας μια φυσική νοστιμιά που το ξεχωρίζει από τα άλλα. Τέλος και ίσως σημαντικότερο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν γίνεται εισαγωγή ζωντανών εκτός νησιού, γεγονός που αποτρέπει την εμφάνιση διαφόρων νόσων στα ντόπια κοπάδια.
Για να γίνει σωστά μια τέτοια προσπάθεια θα πρέπει οι ντόπιοι κτηνοτρόφοι να ενώσουν τις δυνάμεις τους και βάση μιας επιστημονικής μελέτης να δημιουργήσουν τις κατάλληλες υποδομές. Η δημιουργία σφαγίου και κέντρου τυποποίησης, η τακτική επίσκεψη κτηνιάτρου, ίσως είναι κάποια από τα έργα και τις προϋποθέσεις που θα χρειαστούν για να επιτευχθεί ο στόχος.
Ο δεύτερος είναι ο τουρισμός και ειδικότερα ο οικοτουρισμός. Η παρθένα, απαράμιλλης ομορφιάς, φύση του νησιού μας, χερσαία και θαλάσσια, καθώς και η βιοποικιλότητα που την διακρίνει, μπορούν με την σωστή υποδομή και προβολή να αποτελέσουν πόλο έλξης για ανθρώπους που επιζητούν τέτοιου είδους αποδράσεις. Γύρω από αυτήν την εναλλακτική μορφή τουρισμού μπορεί να χτιστεί μια ολόκληρη τοπική οικονομία με πολύ αισιόδοξες προοπτικές. Μέσα στα επόμενα χρόνια, ο τζίρος του οικοτουρισμού αναμένεται να αυξηθεί ραγδαία και τα μέρη που πληρούν τις προϋποθέσεις για να το εκμεταλλευτούν είναι πολύ λίγα.
Όλα αυτά βέβαια θα αποτελούν μακρινό όνειρο αν δεν προστατέψουμε το θησαυρό που έχουμε. Η ανεξέλεγκτη αλιεία και το κυνήγι θα πρέπει να μπουν υπό αυστηρό έλεγχο και περιορισμούς πριν να ‘ναι πολύ αργά. Επίσης θα πρέπει να περιοριστούν τα κατά τα άλλα συμπαθέστατα άγρια-κατσίκια καθώς η καταστροφή που κάνουν στη χλωρίδα του νησιού μας είναι πολύ σημαντική.
Η κοινότητα, με όσα μέσα διαθέτει, δημιουργεί υποδομές που βοηθούν σε αυτή τη κατεύθυνση (άνοιγμα δρόμων, δίκτυο αποχέτευσης, πολεοδομικός σχεδιασμός). Πολύ μεγαλύτερη θα μπορούσε να είναι η συνεισφορά του κράτους μέσω ειδικών προγραμμάτων και επιδοτήσεων. Για να φτάσουμε όμως εκεί θα πρέπει πρώτα να γίνουν οι ανάλογες επιστημονικές μελέτες οι οποίες θα αποτελέσουν την εγγύηση ώστε οι ανθρώπινες παρεμβάσεις όχι μόνο να μην επιβαρύνουν την χλωρίδα και πανίδα του νησιού μας αλλά θα της επιτρέψουν να αναπτυχθεί περαιτέρω κάνοντας τον τόπο μας έναν από τους πλέον ελκυστικούς προορισμούς αυτού του είδους. Η συντοπίτισσα μας τελειόφοιτος ωκεανογράφος - περιβαντολλόγος Έλενα Ακριτοπούλου (εγγονή του Αντώνη και της Ευτέρπης Ρακόπουλου) στο πλαίσιο της διπλωματικής της εργασίας κάνει καταγραφή της θαλάσσιας βιοποικιλότητας του νησιού μας, προσπάθεια την οποία ο σύλλογός μας υποστηρίζει με όσα μέσα διαθέτει. Άρθρο της ερευνητικής ομάδας όπου ανήκει η Έλενα Ακριτοπούλου φιλοξενείται στις σελίδες αυτού του τεύχους της εφημερίδας μας και την προσπάθειά της καθώς και της πανεπιστημιακής ομάδας που την υποστηρίζει θα έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε και σε επόμενα τεύχη.
Η διαχείριση του φυσικού πλούτου του νησιού μας θα κρίνει κατά πολύ και το μέλλον του και θα πρέπει να γίνει υπόθεση όλων μας. Ας ταχθούμε λοιπόν όλοι στο κοινό στόχο που είναι να έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και οι μεταγενέστερες γενεές να απολαμβάνουν τη ζωή ή τις διακοπές τους στο πιο όμορφο νησί της Ελλάδας!

Παναγιώτης Κριτσίκης